Velkomen til Skandinavisk Ecotech - Värmland

Ecobox er en svensk produktportefølje med robuste og kjemikaliefrie minirenseanlegg. Produktene erstatter både underlag og infiltrasjoner og er designet for maksimal rengjøring og minimalt vedlikehold. Kloakkbehandling skal være enkel og pålitelig.

Vi er glade for å presentere Ecobox, en svensk produktportefølje som tilbyr robuste og kjemikaliefrie minirenseanlegg. Hos Ecotech – Värmland tror vi på en enkel og pålitelig kloakkbehandling, og det er akkurat det Ecobox produktene våre leverer.

Våre svenskeproduserte minirenseanlegg er den smarte løsningen for avløpsrensing. Minirenseanleggene har alt i én enhet og har også biologisk rensing. Ecobox Small er tilpasset for en husholdning, men vi har flere størrelser på våre minirenseanlegg. Vårt minste anlegg er tilpasset for BDT, bad-, oppvask- og vaskemaskinavfallsvann. Alle våre minirenseanlegg er holdbare, enkle å vedlikeholde og lette å plassere. Våre forhandlere hjelper med totalentreprise. Fyll ut skjemaet til høyre, så kontakter vi deg.

Minirenseanlegg

Vi får ofte spørsmålet – Hva er et minirenseanlegg? Det korte svaret er at det er en liten avløpsrenseanlegg som er tilpasset mindre mengder avløpsvann. Minirenseanlegg er vanligvis tilpasset for å rense avløpsvann fra eiendommer, både permanentboliger og fritidsboliger, med husholdningsavløp, det vil si avfallsvann fra bading, oppvask, vask og toalett (gråvann og svartvann).

Minirenseanlegg er en “pakket” teknologiløsning som blir stadig mer vanlig i individuelle avløpsanlegg. Anleggene er utviklet for høy rensing som er målbar og verifiserbar. Alle minirenseanlegg som selges i Europa er testet i henhold til en EU-harmonisert standard, som innebærer en streng 38-ukers testprosess. Dette gir eiendomseieren en trygghet om at anlegget faktisk utfører den rensingen som kan forventes. Renseprosessen skjer vanligvis i tre trinn – mekanisk, biologisk og kjemisk – og sammenlignet med andre teknikker er minirenseanlegg svært effektive når det gjelder å rense fosfor og biologisk oksygenforbrukende substanser i bade- og oppvaskvann, også kjent som BOD.

Ettersom minirenseanlegg graves ned i bakken og har en definert innløp og utløp, er de betydelig mindre følsomme for jordens egenskaper. Dette i sammenligning med markbaserte anlegg som krever grundig analyse av grunnvannsnivåer, jordens egenskaper og vannstrømningsretninger.

Det er viktig å merke seg at det finnes en effektiv serviceorganisasjon knyttet til minirenseanlegget. Et minirenseanlegg skal fungere dag ut og dag inn i tiår, og for å oppnå det kreves regelmessig vedlikehold. Vi anbefaler derfor å se på medlemmene i MRV, Branschorganisationen för EN-godkjente minirenseanlegg, www.mrv.nu. Medlemmene i MRV har vært etablert i Sverige i minst tre år med tilhørende serviceorganisasjoner over hele landet.

Lurer du på noe?