Velkommen til Hallands Militærhistoriske Museum i Halmstad

Museet arbeider med den militære tilstedeværelsen i Halland i historisk tid. Fokus er på de dansk-svenske krigene, andre verdenskrig og den kalde krigen. Museet forteller også om foreningene som var aktive i Halland.

Sveriges militærhistoriske arv

Sveriges militærhistoriske arv er et nettverk bestående av en rekke statlige og statsstøttede museer. Statens Forsvarshistoriske museer og Statens sjøfarts- og samferdselshistoriske museer leder og støtter fellesnettverket. Museene er spredt over hele landet og flertallet tar for seg Sveriges forsvar under den kalde krigen. Et mindre antall er fokusert på eldre tider.

Museets samling består for det meste av forskjellig militært utstyr, fra uniformer, våpen, medaljer og felttreningsutstyr, til unike historiske gjenstander fra 1800- og 1900-tallet. Alt har sine røtter i Hallands regiment, men spenner over hele verden.

Museet forvalter også Statens samling av luftvernvåpen. Den inneholder alle deler som ble brukt i svensk luftvern gjennom hele 1900-tallet, både svenskprodusert og importert. Det er en historisk spennende reise i teknologisk utvikling, via første og andre verdenskrig og den kalde krigen. På denne måten skildrer samlingen verdenshistorien, men utgjør også et unikt element i svensk industrihistorie.

Lurer du på noe?