Velkommen til Bryngfjorden

I Bryngfjorden finner du mange aktører som bedriver ulike virksomheter i samarbeid med hverandre. Bryngfjordens golfklubb samarbeider med Bryngfjordens Golf AB som eier og forvalter golfbanen samt driver golfshoppen og bedriver kursvirksomhet, Bryngfjordens Fastighets AB som bygger og forvalter klubbhuset samt kroeieren som driver restauranten. Golfklubben, som er en ideell forening, står for den sportslige delen av virksomheten og ulike medlemsaktiviteter. På vintertid driver Bryngfjordens Golf AB Bryngfjordens skidbakke.

Lurer du på noe?