Velkommen til Tanums Gestgifveri

Tanums Gestgifveri er trolig Sveriges eldste gjestgiveri i kontinuerlig tjeneste. Det er helt sikkert at det er vårt lands største gjestgiveri – det har vært i kontinuerlig drift siden oppstarten i 1663. Det var da Björn i Hee fikk tillatelse til å bygge det som fortsatt er Tanums Gestgfiveri på byens høyeste punkt, ved siden av veien til Strömstad. Byggerammen ble erklært som kulturminne i 1983.

I gamle dager, når man skulle bevege seg på land, hadde man bare to måter å gjøre det på, nemlig til fots eller ved hjelp av en hest. Det var ingen steder å spise eller sove. En reisende måtte vanligvis tigge om en natts overnatting, vanligvis hos en bonde, eller i verste fall sove ute. Finere folk tok overnatting hos prestene.

I 1615 ble alle distriktshøvdinger pålagt å vedlikeholde vertshus langs alle landeveier med 1 1/2 mils mellomrom som skulle skaffe hester, mat, drikke og høy. Den gang hadde gjestgiveren lover og regler å følge, blant annet skulle en etasje være for adelen, en for andre hederlige mennesker og en for lavt samfunn.

Lurer du på noe?