Velkommen til Tekstilmuseum Tant Vanja

Tekstilmuseum Tant Vanja ligger ved Brunnsparken, overfor Kerstins Ljungqvists Ateljé. Kerstin Lindeberg driver museet og viser eldre allmogetekstilier, verktøy og andre ting som gjør med det gamle tekstilhåndverket. Kerstin har navngitt museet etter svigermor Vanja og målet er å fange opp gamle ferdigheter som skal glemmes og flytte dem til nye generasjoner.
Kerstin har kalt museet etter svigermor Vanja. Målet er å fange opp på gamle ferdigheter i ferd med å bli glemt, og sende dem videre til nye generasjoner. De som vil prøve å karda, spinne, veve, knyppla, sticka eller noe annet som tilhører de gamle teknikkene.