ms dalslandia

Velkommen til MS Dalslandia i Mellerud

Rederi Dalslandia driver båttrafikk på Dalslands Kanal med m/s Dalslandia. Siden 1973 har turister fra fjernt og nær vært med på tur langs Dalslands Kanal.

M/S Dalslandia traffikerer Dalslands Kanal mellom Håverud og Bengtsfors. På denne strekningen passeres 16 spennende sluser og båten løftes hele 41 meter over Vänerns flate. Vi passerer interessant Håverud med den berømte kombinasjonen av landevegsbro, jernbanebro og akvedukt.
De romatiske bruksmiljøene med sine slusestasjoner og herregårder vi passerer knyttes sammen av vakre sjøer med urørt natur og et rikt fugl- og dyreliv. Hele turen guides av skipperen Jan Carlsson.