Velkommen til Preem i Lysekil

Preem er Sveriges største oljeselskap med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og enkeltpersoner i Sverige og i utlandet. Nesten halvparten av svenske industriselskaper får varme og energi fra Preem og sju av ti frakttransporter kjører på vår diesel.

Preem har et landsdekkende servicenett på ca 570 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem har over 1 200 ansatte, hvorav 900 arbeidet ved våre to raffinerier i Gøteborg og Lysekil. Tilsammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte og betjener kunder under Preem merkevare. For hele året var 2014 Preem omsetning 94 miljarder sek.

Lurer du på noe?