Velkommen til Norrbottens museum - Luleå centrum

Norrbottens museum er fylkesmuseet i Sveriges største fylke. Norrbotten har et variert landskap som strekker seg fra kysten til fjellet med en kulturhistorie på over 10.000 år. Fylket er et flerkulturelt miljø, karakterisert av samisk, tornedals finsk, finsk, svensk og ny svensk kultur.

Museet driver aktiviteter innen kulturmiljø, arkeologi, etnologi, dokumentasjon, arkiver, biblioteker og samlinger, kunst og pedagogikk, samt omfattende utstillinger og programaktiviteter. Norrbottens museum opererer over hele regionen og samarbeider med alle fylkets kommuner.

Museets oppdrag er å samle, formidle og utvikle kulturarven i Norrbotten. Museet arbeider for kultur av historie og samtid, for mangfold og for fri offentlig samtale og for kunnskap om i dag og i morgen.

Norrbottens Museum er en del av Region Norrbotten, den regionale utviklingsavdelingen som en grunnleggende enhet i kultur.

I sommer har vi åpent onsdager 10-16. Gjelder fra midtsommer til siste onsdag i august.