Velkommen til Mora Folkhögskola

Skidkursen

I Mora, langrennets høyborg, er det gode muligheter for å utvikle seg til en dyktig skiløper.
Fordi kurset er allsidig og individualisert, kan vi ta imot søkere med ulik treningsbakgrunn.

Estetisk plattform

Estetisk plattform är en grundkurs som utforskar material kreativt, konstnärligt och hantverksmässigt. En kurs för dig som vill orientera dig inom det estetiska fältet, skapa förutsättningar för vidare studier. Du ges utrymme att fundera över livsval, vägval tillsammans med andra.

Tekstilhåndverk

Tekstilhåndverk tilbyr introduksjon til og utvikling av håndverk og gir et godt grunnlag for videreutdanning, men er like givende for de som fritt vil forske og utvikle tekstilspråket ditt.

Modeakademin

Modeakademin tilbyr et år med mønsterbygging, sying og designprosess. Vi utforsker forskjellige teknikker for å sy og forme gjennom forskjellige prosjekter. Vi diskuterer mote og forbruk samt tekstilmaterialer i forhold til bærekraftig miljø.

Organisk jordbruk og bærekraftig leve

Deltakerne får praktisk erfaring med å dyrke en tredjedel av sitt årlige behov for grønnsaker, selvstyre vedfyring og klippe og dele opp eget ved til ett års forbruk, mindre renoveringer, matlaging og konservering, ulike former for håndverk og kontinuerlig rengjøring etc. Organisering av dette og mye mer i løpet av kurset gir god praksis i samarbeid og fordeling av ansvar. Teoretiske pass blir holdt i forbindelse med det praktiske innholdet på kurset.

Bygningsvedlikehold – restaurering av tømmerhus

Er du interessert i å lære om bygningsvedlikehold, restaurering og renovering av tømmerhus? Bevaring av kulturminner er en viktig del av dagens samfunn, ikke minst i et bærekraftsperspektiv. Som nærmeste nabo har vi Zorns gamle gård med sin samling av gamle tømmerbygninger.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap for arbeid med restaurering av eldre kulturhistorisk verdifulle tømmerbygg. I løpet av opplæringen vil du lære det grunnleggende om rundtømmer samt vanlige teknikker for restaurering av tømmerhus. I løpet av kurset skal du produsere snekker, for eksempel vinduer og dører med håndverktøy.

Lurer du på noe?