Velkommen til Konsthallen Lokstallet i Strømstad

Kunstgalleriet drives av kommunale og regionale ressurser og viser kunst av høy kvalitet på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kunstgalleriet organiserer også andre kulturelle arrangementer som konserter, poesiavlesninger og danseventyr. I tillegg til kunstgalleriet har også en skulpturpark blitt opprettet. Konsthallen driver kunstpedagogisk i samarbeid med skoler og andre aktører.

Kunstgalleriet vil vise transnasjonal samtidskunst og utvikle en kunstpedagogisk aktivitet. Kvalitetsribben er høy og har en bredde. Barn og ungdomskultur skal også finne uttrykksmuligheter. Et møtested vil bli opprettet for kulturelle interaksjoner, og nettverk skal bygges med gallerier i og utenfor Sverige.

Åpningstider
April - September
Tirsdag - Søndag 12.00-16.00
Åpent hver dag i juli

Utstillingsprodusent Yngve Brothén
Besøk www.stromstad.se/konsthallenlokstallet for mer info.
Kontakt:
kommun@stromstad.se
Tel: + 46 526 190 00