Velkommen til Hotel Sollefteå

Vi som eier og driver Hotel Sollefteå er inspirert av historien og den vakre naturen rundt oss. Hotellet ligger i fjerde etasje i en moderne 60-tallsbygning.

Sollefteås historie går langt tilbake i tid. Rett utenfor hotellet ser vi spor etter antikken. Innen gangavstand finner vi minner fra steinalderen, vikingtiden, en middelaldermarked, Bruksepoken, Militärstaden, Skogs Patroner, Flottare med flere.

Vakre bygninger fra slutten av 1800-tallet til de første tiårene av 1900-tallet er symboler på den fremvoksende byens første blomstringsperiode.